Αρκετά δυναμικα ξεκίνησαν τη δεύτερη μέρα τους στο συνέδριο οι νεαροί μας δημοτικοί σύμβουλοι. Η χθεσινή εμπειρία τους δίδαξε πολλά. Βασιζόμενοι  στα στοιχεία εκείνα που αποκόμισαν από τον -κατα γενική ομολογία- παραγωγικό διάλογο τους, προχώρησαν στην άμεση ψήφιση προτάσεων που είχαν καταθέσει με το πέρας της χθεσινής συνεδρίασης. Θυμίζουμε ότι οι μαθητές μας χθες συζήτησαν για το πάντα επίκαιρο ζήτημα των Πανελληνίων εξετάσεων.

Κατά τη διάρκεια λοιπόν της διαδικασία ψηφοφορίας οι απόψεις των συνδιαλεγομένων ήταν μοιρασμένες, παρόλα αυτά κατάφεραν να διαμορφώσουν ένα κείμενο τελικών και επισήμων αποφάσεων.

Μεταξύ άλλων κατέληξαν πως οι Πανελλήνιες εξετάσεις δεν θα πρέπει να καταργηθούν,αλλά να τροποποιηθούν ριζικά.Οι  αλλαγές αυτές θα πρέπει να αποτελούν καινοτομία του σχολείου και όχι παρέμβαση κάποιου τρίτου εξωτερικού παράγοντα. Πιο συγκεκριμένα, προτείνουν τροποποιήσεις στο διδακτικό πρόγραμμα, όπως η ένταξη του μαθήματος του σχολικού προσανατολισμού στο γυμνάσιο και στο λύκειο, αυτή τη φορά με τη προϋπόθεση ότι θα τίθεται στο επίκεντρο ο μαθητής και όχι ο καθηγητής. Ακόμη, θα προτιμούσαν η διδασκαλία να γίνεται σε ομάδες μαθητών που δε θα ξεπερνούν τον αριθμό των 12, ενώ παράλληλα απαιτούν οι καθηγητές τους να επιμορφώνονται αν τακτά χρονικά διαστήματα. Το ζήτημα της έπανα-επιμορφώσης των καθηγητών, κρίνεται από τους μικρούς μας συμβούλους ως ύψιστης σημασίας. Αποτελεί,λοιπόν, ανάγκη ούτως ώστε να τελεσφορήσει η σχολική και επιμορφωτική τους διαδικασία, οι καθηγητές τους να έρθουν σε επαφή με καινοτόμες – σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Οι μέθοδοι αυτές θα περιλαμβάνουν την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών,οι οποίες θα ακολουθούν τα σύγχρονα πρότυπα.

Παράλληλα,  προτείνουν τη τροποποίηση των συντελεστών βαρύτητας στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ανάλογα με το είδος της σχολής και τις στοχεύσεις των μαθητών. Θα πρέπει όμως εδώ να σημειώσουμε, πως οι δημοτικοί σύμβουλοι επιθυμούν την εξαίρεση του μαθήματος  της “Νεοελληνικής Γλώσσας”, το οποίο θα πρέπει να διατηρεί την ίδια βαρύτητα, ανεξάρτητα από το πανεπιστημιακό τμήμα που έχει επιλέξει ο καθένας.

Στη συνέχεια οι μαθητές μας προχώρησαν σε ρηξικέλευθες προτάσεις:όπως η οργάνωση προσομοιώσεων Πανελληνίων εξετάσεων, ούτως ώστε τα παιδιά να εξοικειωθούν με την παραπάνω εξεταστική διαδικασία. Ακόμη, αποφάσισαν τη δημιουργία ενός φακέλου δεξιοτήτων, ή αλλιώς βιογραφικού σημειώματος για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Θα συγκεντρώνονται λοιπόν σε αυτό το φάκελο:στοιχεία από τις εξετάσεις που έλαβαν μέρος τα τρία χρόνια που φοιτούν στα ελληνικά λύκεια, οι εργασίες τους  καθώς και η εθελοντική τους δράση στα πλαίσια της μαθητικής του ιδιότητας.

Ακόμη,οι νεαροί δημοτικοί σύμβουλοι της Καβάλας επιμένουν  στο γεγονός πως καλό θα ήταν να λαμβάνεται υπόψη το ήθος τους και όχι μόνο η σχολική τους επίδοση. Επιθυμούν διακαώς τη τροποποίηση των Πανελληνίων εξετάσεων καθότι σύμφωνα με τα παιδιά, αποτελεί θέσφατο για την μετέπειτα ενήλικη ζωή τους.

Η έκδοση απόφασης από το σώμα των νεαρών συμβούλων για το ζήτημα των Πανελληνίων, δε σηματοδότησε φυσικά το τέλος της συνεδρίασης τους.

Οι μαθητές συνέχισαν  το παραγωγικότατο διάλογο τους συζητώντας για το επίσης επίκαιρο και καθ´ όλα σημαντικό ζήτημα σχετικό με τα Μέσα και τις Υποδομές στην εκπαίδευση αλλά και το σχολικό περιβάλλον.

Δεν ήταν,λοιπόν, δύσκολο για τους μαθητές και παράλληλα δημοτικούς σύμβουλος, να συμφωνήσουν πως δυστυχώς ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του σύγχρονου ελληνικού δημόσιου σχολείου είναι η εν γένει άσχημη κατάσταση που επικρατεί.Η ανεπάρκεια σε υλικοτεχνικές υποδομές προβληματίζει αρκετά τους νέους . Δυστυχώς, σύμφωνα με τους μαθητές, κτηριακές υποδομές, διδακτικό υλικό μέσα απαραίτητα για την εκπαίδευση δύσκολα εντοπίζονται σήμερα σε άριστη κατάσταση στο ελληνικό σχολείο. Είναι δύσκολο για το μαθητή να μπορέσει να αποδώσει τα μέγιστα στην προσπάθειά του, όταν το σχολείο αδυνατεί να του προσφέρει ένα ιδανικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα εντείνει την προσπάθεια του.

Επιλογικά,ο “Διάλογος” ανάμεσα στους μαθητές ήταν πλούσιος και αρκετά στοχευμένος. Οι μαθητές συνειδητοποιημένοι γνώριζαν τι ακριβώς επιζητούν από τη πολιτεία, ούτως ώστε αυτή να συνεισφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην προσπάθεια τους. Προχώρησαν λοιπόν αρκετά σύντομα και γεμάτοι αυτοπεποίθηση στη σύνταξη κάποιων απόψεων ή καλύτερα αποφάσεων.  Θεωρούν απαραίτητο η πολιτεία να στραφεί σε πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνάμα πως τα κοινοτικά ταμεία παραμένουν αναξιοποίητα έως τώρα, με αποτέλεσμα τη δυσμένεια που αντιμετωπίζει σήμερα το ελληνικό σχολείο.Αναλυτικότερα,η σημαντικότερη απόφαση των μαθητών έχει να κάνει με την οπωσδήποτε εισδοχή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση αλλά κυριώς κατά τη διάρκειας της διδασκαλίας. Είναι απολύτως λογικό στη σημερινή εποχή, οι νέοι να είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες. Αναγνωρίζουν παράλληλα τα αναρίθμητα πλεονεκτήματα που προσφέρει αυτού του είδους η εκπαίδευση έναντι της παραδοσιακής και αποστειρωμένης  παρούσας  σχολικής διαδικασίας.Αξίζει να σημειθεί ότι στο σημείο αυτό οι νεαροί σύμβουλοι πέτυχαν και την εξαιρετικά  σημαντική σύνδεση αυτών των προτάσεων με αυτές του προηγούμενου θέματος προς συζήτηση. Τόνισαν την αναγκαιότητα για  μεγαλύτερη εξειδίκευση των καθηγητών σε αυτές τις νέες τεχνολογίες, ενώ τώρα έρχονται να πλαισιώσουν τα προλεγόμενα τους ζητώντας τα απαραίτητα υλικά στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν το ήδη υπάρχον κακό υλικό.

Η μέρα για τη μαθητική επιτροπή έκλεισε με την επιβράβευση των μαθητών με τον καθιερωμένο έπαινο για συμμετοχή τους. Ίσως όμως, η σημαντικότερη υπόσχεση ήταν αυτή για το μέλλον. Η μαθητική επιτροπή, θα συνεχίσει και μελλοντικά να κατέχει σημαντική θέση στην οικογένεια του διαλόγου, καθώς οι μικροί σύμβουλοι μας απέδειξαν με το πιο ουσιαστικό τρόπο για ποιο λόγο οι νέοι είναι το μέλλον της χώρας.