Αίτηση συμμετοχής για την προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας

2 + 4 =

*Σε περίπτωση που στη μία επιτροπή συγκεντρωθούν περισσότερες αιτήσεις, η κατανομή θα γίνει τυχαία ώστε να αναπτυχθούν εξίσου τα επιμέρους θέματα