ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Στη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα συχνά οι απόψεις των νέων και κυρίως των μαθητών, ίσως τη πιο δυναμική ομάδα μίας κοινωνίας, συχνά παραβλέπονται στη καλύτερη περίπτωση. Ο Διάλογος των νέων όπως πριν ένα χρόνο αντιλήφθηκε την στασιμότητα της πολιτικής πραγματικότητας στην Ελλάδα, το ξύλινο λόγο που χρησιμοποιούσε και τον κίνδυνο να περάσει η πολιτική σε πλήρη απαξίωση από τους νέους, επέλεξε την αλλαγή. Με ένα δυναμικό μοντέλο εξοικείωσης και ανάπτυξης της πολιτικής: την πρώτη προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Παρακινούμενοι από τα αποτελέσματα της πρώτης προσομοίωσης, γεννήθηκε η ιδέα της σύστασης μίας ξεχωριστής επιτροπής, που θα αφορά αποκλειστικά μαθητές Λυκείου του Δήμου Καβάλας. Ο Διάλογος όχι μόνο την κάνει πράξη, αλλά όπως φαίνεται και στην ιστοσελίδα μας, τη θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, δίνοντάς τη θέση που της αρμόζει. Εφόσον οι προσομοιώσεις αποτελούν ένα δυναμικό και διαδραστικό μοντέλο εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν και οι μαθητές, οι οποίοι αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της νεολαίας.

Στη μαθητική επιτροπή, θα εφαρμόζονται απλοποιημένες οι τυπικές διαδικασίες ενός δημοτικού συμβουλίου και οι μαθητές θα εντάσσονται σε ένα πλαίσιο πολιτικού πλουραλισμού χωρίς κομματικές παρατάξεις, όπου ο κάθε συμμετέχων εκπροσωπεί τη δική του οπτική πάνω στα θέματα.