ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο «Διάλογος των Πολιτών», ήταν μία ιδέα που γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη για ορθότερη πληροφόρηση και δημιουργία πρόσφορου εδάφους για έναρξη σωστού και «γόνιμου» διαλόγου ανάμεσα στους πολίτες.

Κατά τον «Διάλογο των Πολιτών», οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες από καταξιωμένους ακαδημαϊκούς ή επαγγελματίες από διάφορους κλάδους, οι οποίοι τοποθετούνται πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Έπειτα, δίνεται η ευκαιρία, και το βήμα ανοίγει για ερωτήσεις, τις οποίες το κοινό απευθύνει στους ομιλητές, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο μία συζήτηση.Μέσα σε μία εποχή ημιμάθειας, επιλεκτικής αλλά και γρήγορης πληροφόρησης, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν τις γνώσεις τους, διαλέγοντας να ακούσουν και να συζητήσουν διαφορετικές οπτικές θεμάτων που απασχολούν την επικαιρότητα και τις ανθρώπινες κοινωνίες, γυρνώντας την πλάτη στην επιπόλαιη συλλογή γνώσεων.