Σε μία εποχή που η κριτική σκέψη, η ελευθερία βούλησης και διατύπωσης απόψεων ακολουθεί φθίνουσα πορεία, η 2η συνεχόμενη επιτροπή στο πλαίσιο της 3ης Προσομοίωσης Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας προσπαθεί να καταρρίψει τον μύθο περί απουσίας συμμετοχής του μαθητικού κόσμου στα κοινά, στην πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα, παρακινώντας τους μαθητές Λυκείου να λάβουν μέρος στο μέλλον τους.

Πρόκειται για ένα επιμορφωτικό τριήμερο εκδηλώσεων, συζητήσεων και πολιτικής τοποθέτησης σε θέματα, που πηγάζουν από τους ίδιους τους μαθητές, κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους και τους ωθεί να τοποθετηθούν πάνω σε αυτά εκφράζοντας τη γνώμη τους και τη δικής τους εκδοχή για αυτά. Η συζήτηση καθώς και η ανάλυση των θεμάτων θα διεξαχθεί σε ένα δημοκρατικό και προσφιλές περιβάλλον, χωρίς πολιτικούς συνδυασμούς και κομματικές συμμαχίες.

Έτσι, δίνεται η ευκαιρία στον κάθε μαθητή να κινηθεί ανεξάρτητα στην όλη διαδικασία, όπως, επίσης, και το δικαίωμα να εκφράσει και να εκφραστεί, να ακούσει και να ακουστεί και έπειτα να συνεργαστεί με τους συνομιλητές του προκειμένου να παραχθεί ένα αποτέλεσμα με δημοκρατικές διαδικασίες και άμεσα αποδεκτό από την ολομέλεια των μαθητών μέσω ψηφοφορίας.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα στο τριήμερο αυτό να ενημερωθούν για ζητήματα που αφορούν τη μελλοντική τους πορεία και μετέπειτα σταδιοδρομία μέσω των εισηγήσεων και των επιμορφώσεων που θα δεχθούν από ανθρώπους πλήρως καταρτισμένους και ενημερωμένους στα πεδία δραστηριοποίησής και ενασχόλησης τους.