ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Στην Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, προσομοιώνονται οι διαδικασίες ενός Δημοτικού Συμβουλίου, με σεβασμό και τήρηση των τυπικών, γραπτών κανόνων. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν φοιτητές από όλη την Ελλάδα. Οι νέοι τοποθετούνται πάνω σε προβλήματα και θέματα που αφορούν την ιδιότητά τους ως πολίτες, με στόχο την παραγωγή ιδεών, προτάσεων και την επίλυση των σύγχρονων τοπικών, και όχι μόνο, προβλημάτων. Παράλληλα, οι νέοι έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν και να συμμετέχουν σε διάφορες συζητήσεις με ποικίλες θεματικές, με αποτέλεσμα η συνολική διαδικασία να λειτουργήσει ως μια δεξαμενή σκέψης γι’ αυτούς (thinktank). Ταυτόχρονα με τη συμμετοχή προσώπων πίεσης (καθηγητές, εκπρόσωποι κοινωνικών και εθελοντικών ομάδων, πολιτιστικοί σύλλογοι)δημιουργείται το κατάλληλο μείγμα διάδρασης με τους συμμετέχοντες και παροχής τεχνογνωσίας για τη μεγαλύτερη αξιοπιστία των παραγόμενων αποτελεσμάτων. Ο «Διάλογος των Νέων», ενθαρρύνει την πολυφωνία και τον πλουραλισμό απόψεων, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τους θεσμούς της πολιτικής και να ασχοληθούν με τα κοινά, υπό το πρίσμα μίας σύγχρονης, διαδραστικής εμπειρίας.